Infoavond HUISWERK (28/11/2017)

De avond werd gestart met de resultaten van de 'huiswerk'enquête, ingevuld eind vorig schooljaar. Je kan de resulaten ook zelf bekijken van de ouders en de leerlingen.  Deze resulaten tonen het gemiddelde, afhankelijk van de vraag schommelde de resulaten per leerjaar.

Vervolgens werden er 5 standpunten per groep besproken. (5min/standpunt) . Elke groep bestond uit een evenwichtige mengeling van ouders en leerkrachten. De ideeën werden nadien samen besproken. Alle notities werden op het einde van de avond verzameld voor het schoolteam.

Het schoolteam is volop aan de slag met het uitwerken van een algemene visie.  Hun doel is om volgend schooljaar van start te gaan met deze visie verwerkt in een handige brochure, waar je als kind, ouder en schoolteam samen de schouders kan onderzettten én met plezier huiswerk maakt.

Het schoolteam gaf ons alvast deze ABC-huiswerkbrochure die naar volgend schooljaar toe zal worden geoptimaliseerd, rekeninghoudend met de bevindingen van deze thema-avond.  

We danken alvast alle aanwezige ouders en leden van het schoolteam voor jullie actieve deelname.