Reeds enkele jaren ondersteunen we de school met de gezamelijke aankoop van digitale borden.
Per digitaal bord aangeschaft door de school, deden wij er één cadeau.
Zo zijn we gestart met het 6e leerjaar en trapsgewijs zijn we gezakt tot er ook bij het 1e leerjaar digitale borden werden geplaatst.
Alzo heeft onze ouderraad een 8-tal digitale borden gesponsord.
Onze recentste bijdrage werd in januari 2015 geleverd in de vorm van een SmartTV met mediacenter.
Hiermee kunnen de kleuterjuffen en leerkrachten onze kinderen op een aangename manier onderwijzen in de Sint-Jozefzaal én kunnen onze kinderen genieten van een leuk filmpje zoals bijv. hier tijdens een koude winterdag in de avondstudie.

SmartTV