Over ons

De oudervereniging ColoMaenPa van onze basisschool Sint-Jozef Coloma wordt gevormd door ouders welke interesse hebben in het dagelijkse reilen en zeilen van onze school . Hiervoor zitten we tijdens de ouderraad samen met directie en enkele leerkrachten, welke het lerarenkorps vertegenwoordigen. 

We bespreken wat er leeft in de school, zowel wat goed gaat als wat minder goed gaat. Dit open gesprek tussen school en ouders is goed voor onze kinderen én voor de school.

Daarnaast organiseren we een verschillende buitenschoolse activiteiten waarop de kinderen zich kostelijk  amuseren en als ouders leren we er elkaar beter kennen. Dankzij de activiteiten kunnen we de school financieel helpen. We zoeken daarbij altijd naar dingen die het leven toffer of aangenamer maken voor onze kinderen. 

Wat is een ouderraad?

In en via de ouderraad ontmoeten ouders elkaar

Een ouderraad is een vergadering welke tweemaandelijks 's avonds plaats vindt waaraan ouders, schooldirectie en enkele leerkrachten deelnemen. Elke ouder, met interesse in het reilen en zijlen van de school, kan hieraan deelnemen. Er is géén lidmaatschap of inschrijving. Je komt gewoon langs en zet je mee aan de vergadertafel.

De raad overlegt met de school

Tijdens onze vergaderingen legt de schooldirectie uit wat er zoal omgaat in de school: zijn er belangrijke activiteiten gepland, gaat er iets veranderen voor de kinderen of ouders, zijn er bepaalde problemen met naleving van het schoolreglement, ...

Anderzijds kan elke deelnemer aan de ouderraad er knelpunten aankaarten bij de directie.

Ook als je een vraag hebt of een probleem waarmee je niet graag zelf naar de leerkracht of de directie stapt,
willen we graag helpen. 

Pedagogisch Thema

Tweemaal per jaar wordt er ook een pedagogische thema-avond georganiseerd door ColoMaenPa. Deze vindt meestal plaats voor een ouderraad. Zo hebben we reeds 'huiswerk', 'schoolrijpheid', 'leren leren' als thema gehad. Door het succes van 'Schoolrijpheid' zal dit thema ook dit jaar weer ingepland worden.

Werkgroepen ontstaan tijdens de ouderraad

We organiseren ook verschillende activiteiten waar alle ouders (en meestal ook alle kinderen en leerkrachten) op uitgenodigd worden: zoals bijv. onze jaarlijkse opener  “School op z’n Best”. Deze activiteiten worden besproken tijdens de ouderraad, alwaar er werkgroepen gevormd worden om deze activiteiten uit te werken en in goede banen te leiden. Elke ouder kan zich voor een werkgroep opgeven.

Daarnaast werken we samen mét de school ook rond bepaalde thema’s. De werkgroep verkeer is hier ongetwijfeld het bekendste voorbeeld van: deze werkt rond verkeersveiligheid en organiseert jaarlijks samen met de school het fietsexamen voor de laatstejaars.

Een ouderraad is een ideale plek waar ouders elkaar leren kennen, ook al zitten hun kinderen niet bij elkaar in de klas. Hierdoor leer je uit de ervaring van anderen.

Zoals je merkt, een varia aan dingen, zeker de moeite waard om er de volgende keer bij te zijn!