Tijdens de ouderraad van 24 Okt 2013 werd unaniem voor dit logo gekozen.
Een logo dat het bruisende en kleurrijke karakter van onze vereniging toont.
Waar ouder en kind evenwaardig zijn en samen plezier maken.


Hierbij willen we Gert Van Roy bedanken voor het ontwerp van ons logo.