"De Spitsstop" is een activiteit die tweemaal per jaar plaatsvindt in Colomabos, telkens bij aanvang van de eerste schooldag na de grote vakantie en na het kerstverlof. 

We schenken dan een lekker vers kopje koffie en thee aan de inkom van onze school. Het creƫert een mooi moment om elkaar opnieuw te ontmoeten na de vakantie en het beste te wensen.

We verwelkomen tevens de nieuwkomers op onze school en maken van dit ogenblik gebruik om jullie op de hoogte te brengen van onze eerstvolgende  ouderraad en onze activiteiten !!

De eerstkomende Spitsstop is op maandag 2 september van 8u00 tot 8u30.

P.S.:Heb je geen tijd voor een babbeltje op de spitsstop, maar je houdt wel van een tasje koffie/thee voor onderweg, dan mag je steeds je reisbeker laten vullen voor onderweg!