In navolging van voorgaande jaren, organiseren we elk schooljaar, tijdens de tweede verkeersweek met de kinderen een actie voor het goede doel.
Het opzet van deze actie is onze kinderen sensibiliseren en aandacht voor anderen tonen. We zamelden dit schooljaar €421 in.  
 

RONDPUNT

De ouderraad werkt samen met de school rond verkeersveiligheid.
We proberen met zijn allen om onze kinderen extra zichtbaar te laten zijn in het verkeer.
Maar soms gaat het toch nog mis ...

En zo kwamen we terecht bij de vereniging ‘Rondpunt’.

‘Rondpunt’ wil de grote en kleine zorgen van verkeersslachtoffers en hun omgeving verlichten.
Kinderen en jongeren krijgen hierbij bijzondere aandacht.

Daar willen wij als ColoMAenPA graag ons (financiële) steentje toe bijdragen tijdens de verkeersweek op school.

Een afgevaardigde van RONDPUNT houdt tijdens deze week een uiteenzetting in de zesde leerjaars [in niet-corona-tijden].

Ook dit schooljaar kunnen de kinderen tijdens de ochtendpauze een beker warme chocomelk drinken op basis van een VRIJE GIFT. 
Het ingezamelde geld gaat reeds voor het achtste jaar integraal naar RONDPUNT.

Meer info op http://www.rondpunt.be

Cheque2021