In navolging van voorgaande jaren, organiseerden we ook dit jaar, op woensdagochtend 20 februari 2019 met de kinderen een actie voor het goede doel.
Het opzet van deze actie is onze kinderen sensibiliseren en aandacht voor anderen tonen. We zamelden 386€ in !!
 

RONDPUNT

De ouderraad werkt samen met de school rond verkeersveiligheid.
We proberen met zijn allen om onze kinderen extra zichtbaar te laten zijn in het verkeer.
Maar soms gaat het toch nog mis ...

En zo kwamen we terecht bij de vereniging ‘Rondpunt’.

‘Rondpunt’ wil de grote en kleine zorgen van verkeersslachtoffers en hun omgeving verlichten.
Kinderen en jongeren krijgen hierbij bijzondere aandacht.

Daar willen wij als COLOMAenPA graag ons (financiële) steentje toe bijdragen tijdens de verkeersweek op school.

Een afgevaardigde van RONDPUNT houdt tijdens deze week een uiteenzetting in de zesde leerjaars.

Ook vorig schooljaar konden de kinderen tijdens de ochtendpauze een beker warme chocomelk drinken voor 1€. Al deze euro's gingen nu reeds voor het vierde jaar integraal naar RONDPUNT.

Meer info op http://www.rondpunt.be

Cheque2019